TensorFlow – כרטיס הכניסה שלכם לעולם ה ML

TensorFlow הוא פרויקט opensource ותיק (יחסית) שנותן לכם גישה לתשתית תכנותית מקיפה וכלים מתקדמים (כולל…

פרויקט YOLO -זיהוי אובייקטים בזמן אמת

פרויקט YOLO מספק Real Time Object Detection ברמה הגבוה ביותר ומוצע כ-open source.הקוד כולל SDK…